NEUROLOGOPEDA

Dagmara Jakubczyk-Szwarc

DAGMARA JAKUBCZYK-SZWARC – neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta Castillo Morales, Padovan (w zakresie pierwszego modułu) oraz terapii miofunkcjonalnej.


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich na kierunkach logopedia kliniczna oraz  neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną. Ukończyła również studia pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim.
 

Zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci od pierwszych dni ich życia.
W szczególności:
- terapią karmienia (stymulacja odruchu ssania u niemowląt, nauka gryzienia i żucia)
- terapią dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym 
- symulacją rozwoju mowy u małych dzieci z grupy ryzyka (obciążony wywiad okołoporodowy, dzieci przedwcześnie urodzone) 
- terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
- terapią dzieci z wadami genetycznymi, MPD oraz niepełnosprawnością intelektualną
- komunikacją alternatywną
- terapią ręki

 

Wybrane kursy i szkolenia:
- Neurorozwojowa koncepcja terapeutyczna wg Castillo Moralesa – Terapeuta metody Castillo Morales – kurs całościowy
- Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metodą Padovan – moduł I
- Praktyczne zastosowanie konceptu Castillo Morales
- Praktyczne zastosowanie Koncepcji Castillo Morales w procesie wertykalizacji – kryteria obserwacji, cisza motoryczna
- Jak prowadzić terapię małych dzieci z ASD
- Integracja odruchów wg dr Sally Goddard
- Terapia miofunkcjonalna wg A.Kitel
- KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1m. ż. do 9 r. ż.
- Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
- Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I) – zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
- Niedokształcenie mowy – afazja rozwojowa
- Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu – strategie leczenia wg Marsha D.Klein i Tracy A. Delaney
- Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy
- Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
- Warsztaty „Komunikacja alternatywna” (I i II stopień)
- Konferencja naukowa – „Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja”
- Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.
- Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka.

follow US

CENNIK

Wizyta 100zł

 

Diagnoza 120zł

TERMINY

WTORKI

11 -16

PIĄTEK

8 - 15

 

KONTAKT

Dagmara Jakubczyk-Szwarc

 

tel. 665 243 410

logo_jagodowe.png